Schoolreglement 2023-2024

Bekijk & lees hier het schoolreglement
Dag peuter, dag kleuter!
Dag meisje, dag jongen!


Van harte welkom op onze school! Kom maar binnen en voel je goed. We hopen dat je een fijn schooljaar beleeft. Met een fijn schooljaar bedoelen we niet enkel dat je veel leert. We wensen ook echt dat je je goed voelt op school. Als schoolteam (leraren, personeel en directeur) zullen we daar onze uiterste best voor doen. De meeste onder jullie kennen de school al lange tijd, anderen zijn nieuw. De nieuwe leerlingen zullen door hun leerkracht en medeleerlingen geholpen worden zodat ze zich in hun nieuwe omgeving vlug thuis zullen voelen.

 
 
Beste ouders,


We vinden het fijn dat u onze school koos voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. We danken graag voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We willen een basisschool zijn met een open karakter. Dat betekent voor ons dat alle kinderen welkom zijn, met de nadruk op alle. Dat betekent ook dat u als ouder altijd welkom bent, niet alleen met eventuele suggesties, maar ook met eventuele problemen. Samen vinden we zeker een passende oplossing. Terecht verwacht u van onze school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat op school, een christelijk geïnspireerde en eigentijdse, positieve opvoeding. Deze verwachtingen zijn ook onze doelstellingen. Voor u ligt de aangepaste ouderbrochure. De brochure werd door de participatieraad en het onderwijsteam samengesteld. Ze wil een rijke informatiebron van de school zijn. Lees ze rustig door, graag samen met uw kind of kinderen, en bewaar ze goed. Ze kan op verschillende momenten tijdens het jaar de nodige informatie bieden. Met enthousiasme, onderwijservaring en inzet wensen we aan ieder een goed schooljaar vol ontwikkelings-en leerimpulsen en met rijke, positieve levenservaringen.

 

In naam van het hele schoolteam,
Christl Verstraete, directeur.

 
HET SCHOOLREGLEMENT 2023-2024 KUNT U HIER NALEZEN
Back to top